Proizvodi: Ostala laboratorijska oprema

GIMlab® laboratorijski namještaj ne bi bio potpun bez ostale opreme koja čini "točku na i" cjelovitog opremanja laboratorija.

 

Ostalu opremu laboratorija dijelimo na:

  • laboratorijske armature (slavine, sigurnosni tuševi, plinski ventili)
  • laboratorijske PU stolice (visoke, niske, sa i bez naslona)
  • karbonske filtere
  • elektro aspiratore- ventilatore (metalni, plastični, u S-izvedbi).
Ostala laboratorijska oprema