Kontakt: GIMlab® laboratorijski namještaj - kontaktirajte GIMlab® tim

 

GIMlab d.o.o.

 

Sveti Duh 62
10000 Zagreb
Grad Zagreb
Hrvatska
Prodaja:
Tel: 01/ 374-55-10
Fax: 01/ 390-66-15
Financije:
Tel: 01/ 628-94-16
Fax: 01/ 390-66-15
Nabava:
Tel: 01/ 628-95-44
Fax: 01/ 390-66-15
Tehnička služba:
Tel: 01/ 628-95-45
Fax: 01/ 390-66-15
E-mail: